❄️Recenzija Knjige : “Najsretnija žena na svijetu” | Book Review : ”You Can Be the Happiest Woman in the World” – Dr.Aid El-Karni ❄️

Da li ste ikada čitali knjigu ”Najsretnija žena na svijetu”? Nastavite čitati jer vas čeka recenzija knjige! 

Pozdrav dragi moji i dobro došli u moju prvu recenziju knjige ikada a radi se o knjizi ”Najsretnija žena na svijetu” od Dr.Aida El-Karnija!
Hello my dear readers and welcome to another post! This one is review of Dr.Aid El-Karni’s book called ”You Can Be The Happiest Woman In The World” .
najsretnija žena na svijetu
Odmah moram da kažem da je knjiga fantastična i mislim da je svaka žena, posebno muslimanka treba pročitati!
Podijeljena je na poglavlja naziva :
 • Rubini
 • Dijademi
 • Prstenje
 • Dragulji
 • Dijamanti 
 • Brilijanti 

U svakom poglavlju pisac objašnjava da rubini, dijademi i drugi navedeni dragulji nisu čak vrijedni koliko je vrijedno lijepo ponašanje jedne žene! On kaže da postoji mnogo bogatih ali nesretnih žena. A zašto je to tako? Zato što ne mogu cijeniti ništa ako ne cijene Boga!
Bog treba da bude na prvom mjestu u našim životima i onda možemo biti najsretnije žene!
Ne želim mnogo otkriti detalja iz knjige jer vam može pokvariti doživljaj ako se odlučite pročitati ovu knjigu a ja vam iskreno preporučujem da je pročitate!
S vama ću još podijeliti nekoliko citata iz ove knjige :
 • Ko god ne pronalazi utjehu u Allahu neće pronaći utjehu ni u čemu drugom.
 • Sreća nema veze sa bogatskom ili siromaštom.
 • Sretna žena čini ljude oko sebe također sretnima.
 • Ako se predate očaju, nećete naučiti ništa i nikada nećete pronaći sreću.
 • Budi poput uspravnog stabla sa visokim ciljevima; ako se na njega baci kamen, on samo dopusti voću da padne. 
 • Da li ste ikada čuli da očaj donosi ono što je izgubljeno, ili da briga ispravlja pogreške? Pa zašto onda očajavati i tugovati?
 • Ostavi ljude njihovom Stvoritelju, zavisnog čovjeka smrti, i zaboravi svoje neprijatelje. 
Radi se o jednoj prelijepoj i motivirajućoj knjizi koja je donijela mir mojoj duši i pokazala mi kako treba da se ponašam da bih bila sretna. Na neki način je promijenila moj život. Naučila sam da bi trebali manje pričati, više se moliti i smijati, biti sretni iako nam život nije ni blizu savršenog jer tuga ne mijenja ništa na dobro, čak i pogoršava situaciju i mi smo ti koji trebamo promijeniti neke stvari u našim životima tako da moje dame, mi sve možemo biti NAJSRETNIJE ŽENE NA SVIJETU!
Nasmij se, djevojko! 🙂 
Volim vas puno!

______________________________________________________________________
This book is really fantastic and I think every woman, especially muslim woman should read it!
It’s divided on chapters called :
 • Rubies
 • Diadems
 • Rings
 • Gems
 • Mercans (I guess I can translate them like that) 
 • Diamonds
 • Brilliants

In each chapter the writer explains that rubies,diadems and the others are not even worth like the beautiful behavior of one woman! He says that there are so many rich women but they aren’t happy. And why is that? They can’t appreciate anything if they don’t appreciate our GOD!

Our God should be on the first place in our lives and we could be the happiest women!
I won’t go any further because I don’t want to discover the details to you haha. You should definitely read it!
I’m going to list some of my favorite quotes from this book :

 • ‘Whoever does not find comfort in Allah will not find comfort in anything else. ‘
 • ‘Happiness has nothing to do with richness or poverty.’
 • ‘The happy woman makes those around her happy, too.’
 • ‘If you give in to despair, you will learn nothing and you will never find happiness.’
 • ‘Be like a tall tree with high aims ; if a stone is thrown at it, it simply lets it fruits drop.’
 • ‘Have you ever heard that grief brings back what has been lost, or that worry corrects mistakes? So why grieve and worry then?’
 • ‘Leave people to their Creator, leave the envier to the death, and forget about your enemy.’
 • It’s very beautiful and motivating book that gave the peace to my soul and learned me how to behave to be happy. 
  It basically changed my life. I realized that I should talk less, pray and smile more, and be happy with my life even if it’s not even close to perfect because sadness doesn’t change anything, it even makes it worse and we are the ones that should do some changes in our lives so ladies, we can be the HAPPIEST WOMEN IN THE WORLD! 
  Let’s do it! 
  Smile, girl, smile! 🙂
  I love you!
  xoxo

  Bye, V

  25 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *